(0) tỷ lệ để USD

Máy tính tiền tệ
$

Trang này tính toán tỷ giá hối đoái trực tiếp cho 1.00 (0) đến United States Dollar (USD) cho Friday 28th of January 2022. Vào thời điểm chính xác này, việc trao đổi 1.00 (0) có thể mua bạn $ 1.00 United States Dollar (USD).


1 0 = 1.000000 USD
1 USD = 1.000000 0