(0) tỷ lệ để USD

Máy tính tiền tệ
$

Trang này tính toán tỷ giá hối đoái trực tiếp cho 1.00 (0) đến United States Dollar (USD) cho Sunday 28th of May 2023. Vào thời điểm chính xác này, việc trao đổi 1.00 (0) có thể mua bạn $ 1.00 United States Dollar (USD).


1 0 = 1.000000 USD
1 USD = 1.000000 0